פוסטים

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט 21, 2019

בתי הספר האפקטיבים ביותר לשנת הלימודים תשע"ט 288 חטיבות עליונות נבחרו על הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים הגמול למורים הזוכים: עד 8,451 שקלים

יחידת דווחסמל מוסדשם מוסדישובמגזרפיקוחרמת תגמול חינוך התישבותי120238קרית יעריםקרית יערים)מוסד(יהודיממלכתי1 מחוז מנח"י140079הגמנסיה העבריתירושליםיהודיממלכתי1 חינוך התישבותי140095חוות הנוער הציוניירושליםיהודיממלכתי1 מחוז מנח"י144097התיכון הישראלי למדעיירושליםיהודיממלכתי1 מחוז ירושלים144329תיכון מכבים רעותמודיעין-מכבים-רעותיהודיממלכתי1 מחוז מנח"י144592קדמה ירושליםירושליםיהודיממלכתי1 מחוז מנח"י160242מקיף קשתירושליםיהודיממלכתי1 מחוז מנח"י160598ארץ הצביירושליםיהודיממלכתי דתי1 מחוז ירושלים170803אורט תעופה וחללמעלה אדומיםיהודיממלכתי1 מחוז צפון227694אורט שלומישלומייהודיממלכתי1 מחוז צפון240077אורט שרת נצרת עיליתנצרת עיליתיהודיממלכתי1 מחוז צפון240192מקיף רוגוזיןמגדל העמקיהודיממלכתי1 מחוז צפון240218ישיבת דרכא המתמידקרית שמונהיהודיממלכתי דתי1 חינוך התישבותי240499מקיף נופי גולןקצריןיהודיממלכתי1 מחוז צפון240572מקיף ולדורף הרדוףהרדוףיהודיממלכתי1 מחוז צפון240796ברנקו וייס טבריהטבריהיהודיממלכתי1