שר האוצר ורשות המסים יביאו לממשלה ולוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעושה מהפיכה במיזוגים ובשינויי מבנה בעיקר בתחום ההיי טק

שר האוצר ורשות המסים יביאו לממשלה ולוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה שעושה מהפיכה במיזוגים ובשינויי מבנה בעיקר בתחום ההיי טק

מאת :שולמית אטיאס -shulamit.atias@gmail.com

שר האוצר, משה כחלון: "הרפורמה תקל על ביצוע של מיזוגים בצורה משמעותית. החלפת מניות תתבצע במסלול ירוק ללא רולינג ואף יתאפשר שחלקה יהיה במזומן. כמו כן ניתן להמשיך לעשות עסקאות ולשנות מבנה בעלות ולקזז הפסדים במקרים רבים יותר. אנחנו משפרים את היכולות של החברות בתחום ההיי טק שמיזוגים הם אחד ממנועי הצמיחה העיקריים שלהן."

ביוזמת שר האוצר, משה כחלון ומנהל רשות המסים, משה אשר ובמסגרת הפעולות אותן נוקטת רשות המיסים על מנת לסייע ולקדם הקלות במיזוגים ורכישות, בדגש על חברות היי-טק, תובא לממשלה ולוועדת השרים לענייני חקיקה, ביום ראשון, טיוטת חוק לתיקון חלק מפקודת מס הכנסה, המסדירה את התנאים בהם שינויי מבנה בחברות לא יחויבו במס. מדובר במקרים בהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעלות הכלכלית בנכסים המועברים.
מתוך הניסיון שנצבר לאורך השנים עולה, כי חלק זה בפקודת מס הכנסה במתכונתו הנוכחית אינו נותן מענה מלא התואם את הסביבה הכלכלית המודרנית, תוך כך שהוא יכול להביא לעיכוב  את ביצוען של עסקאות ובמקרים מסוימים אף להוות חסם ומגבלה לביצוע שינוי המבנה.
ראוי לציין כי בהצעת החוק ניתן דגש על שינויים המיועדים לצורכי החברות הפועלות בתחום ההי-טק, זאת בשל החשיבות הרבה של חלק זה בפקודת מס הכנסה לצמיחתן ולביסוסן כחברות מובילות בתחומים בהם הן פועלות. בחברות אלו, המתאפיינות בדינאמיות עסקית, שיעורי צמיחה גבוהים ובשינויים תכופים, ביצוע שינויי מבנה הנו כלי מרכזי המקל עליהן לגייס הון, לרכוש פעילויות ולערוך שינויים אשר מטרתם להרחיב את פעילותן העסקית.


מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא הגמשת המגבלות החלות בעת ביצוע שינויי המבנה ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר ל"כניסת משקיעים" לחברה, הרחבת האפשרות למימוש זכויות, מתן אפשרות לביצוע
שינוי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. בנוסף, שואף התיקון המוצע לקבוע נוסח אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות על שינויי מבנה שונים ולפשט את הוראות הפקודה.
במסגרת הצעת החוק צומצמו באופן ניכר המגבלות החלות על בעלי הזכויות בחברות המשתתפות בשינויי מבנה, הורחבה באופן ניכר האפשרות למכירת זכויות על ידם, וכן, הורחבה האפשרות להקצאת זכויות חדשות לבעלי זכויות קיימים וחדשים.  כמו כן, הורחבה באופן ניכר האפשרות לבצע שינויי מבנה נוספים במהלך תקופת המגבלות מבלי שהדבר יחשב כהפרת התנאים והמגבלות החלים על שינוי המבנה הקודם, וכן נקבע לראשונה, כי יתאפשר תשלום במזומן מאת החברה הקולטת לבעלי מניותיה של חברה מעבירה / נעברת אגב המיזוג.

בנוסף, בוטל הצורך בקבלת אישור מראש של מנהל רשות המיסים בעת מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות ובעת ביצוע פיצול אנכי, וקוצרה תקופת המגבלות החלה בעקבות מיזוגן של חברות בדרך של החלפת מניות והיא הועמדה על שנתיים ממועד המיזוג. כמו כן, צומצמו המגבלות החלות על קיזוז הפסדים בעקבות מיזוג סטטוטורי במקרים מסוימים, ובוטלו המגבלות על קיזוז הפסדים החלות לאחר פיצול, הורחבה האפשרות של שותפים בשותפות או בעלים משותפים בנכס להעבירו ללא חבות במס גם לחברה קיימת.

מנהל רשות המסים, משה אשר "מהניסיון שנצבר לאורך השנים ברשות המסים בטיפול בעסקאות של שינויי מבנה תוך בחינת הצרכים של הגופים העסקיים, בדגש על חברות ההיי טק במשק, עלה הצורך להביא לשינויים בחקיקה שיקלו על ביצועי עסקאות אלה. השינויים המוצעים ישפרו את יכולות החברות השונות לבצע עסקאות של מיזוגים ושינויי מבנה אחרים ויתרמו משמעותית לצמיחתן".

תגובות

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

קודארי- מסעדה טבעונית על טהרת המטבח הדרוזי- נפתחה בימים אלו בתל אביב

מרוץ הבוז'ולה היוקרתי ופסטיבל חוויה בכרם יוצאים לדרך...בנוכחות : שגרירת צרפת בישראל הגב', הלן לה גאל, נשיא הבוזו'לה מר אלן ביואי (Alain Bouhy) , מנכ"ל מרתון ישראל מר עופר פדן, מנכ"ל משרד התיירות מר אמיר הלוי , ראשת מועצת גזר רותם ידלין,יו"ר יקבי ברקן אמיר בורנשטיין ובעלי יקבים נוספים, התקיים אירוע ההשקה במרכז המבקרים של יקבי ברקן - כרם ברקן מקבוצת זאפה

החום כבר פה - פרויקט למניעת שכחת ילדים באוטו!