חדשות רמת-גן!!!

 רמת-גן זוכה בפרס החינוך הארצי לשנת 2022 כרמל שאמה הכהן, ראש עיריית רמת-גן: ״יש תמורה למאמץ ולהשקעה העירונית במערכת החינוך, שאין לה תקדים ומקבילה במדינת ישראל״. רמת גן הוכרזה כזוכה בפרס הארצי של משרד החינוך לשנת 2022. העירייה תקבל פרס בסך 100,000 ש״ח להשקעה במערכת החינוך העירונית. הועדה נימקה את החלטתה להענקת הפרס בגין ״יצירת הזדמנויות ובשל החינוך למעורבות ומצוינות חברתית״ ברמת גן. ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן: ״רמת גן מובילה בחינוך, וזו אינה רק אמירה - עכשיו היא גם מגובה בתעודות! מערכת החינוך העירונית הציגה פעולות, יכולות, תוצאות, מעוף וחדשנות שלא הותירה ברירה לועדת השיפוט, אלא להעניק לנו את הפרס!״ בנוסף לפרס החינוך לעיר, זכה בית הספר ״ארנון״ בתעודת הוקרה על הצטיינות ביישום וקידום יעדי מערכת החינוך, ובתוכן: קידום למידה חברתית-רגשית, אורח חיים בריא, חיזוק הקשר עם הקהילה ועוד. ועדת הפרס ציינה בהחלטתה, כי: ״רמת גן פועלת ליצירת הזדמנויות לפתוח תכניות ויוזמות פדגוגיות חברתיות, ערכיות וקהילתיות המשלבות טיפוח חוסן רגשי, מעורבות ותרומה לקהילה ולמדינה. הרשות מקדמת פיתוח חדשנות חינוכיות וס